Back to the top

Privacybeleid

 

Privacy Statement; Different Radio 747 AM
BUMA -STEMRA registratie nummer 2259324

Different Media BV host de websites van differentradio.nl

Inleiding.
In het kader van onze dienstverlening, het gratis beschikbaar stellen van informatie en de muziekstream Different Radio 747AM, verwerken wij uw gegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld door het luisteren naar de muziekstream, via aanmelding op de website www.differentradio.nl of per e-mail bij een reactie. Met deze privacyverklaring informeren wij u graag over hoe wij met uw (persoons)-gegevens omgaan.

Te verwerken (persoons)-gegevens.
Welke gegevens wij verwerken hangt samen met onze dienstverlening. Veelal gaat het om
uw IP-adres, internetbrowser, apparaat type en de contactnaam die u meldt bij een reactie. Wij verzamelen niet pro-actief gegevens, de gegevensopbouw ontstaat automatisch tijdens de dienstverlening. Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij uw (persoons)-gegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting. Wij zullen in géén enkel geval uw (persoons)-gegevens aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijnen
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit betekent dat uw gegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw (persoons)-gegevens, dan wel over het gebruik van auteursrechtelijk materiaal, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen via studio@differentradio.nl. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Different Media BV is niet verantwoordelijk voor claims die voortvloeien uit gebruik van muziek, video, foto’s etc. Mochten er onbewust rechten geschonden worden, meldt dat dan direct zodat deze uitingen direct verwijderd  kunnen worden.

 

 

 

 

 

 

© Your Copyright